Projekt

Vi är specialister på att tillverka beröringsskydd, fläktgaller och maskinskydd i unika utföranden. Utveckling sker tillsammans med kunderna för att skapa effektiva och enkla lösningar. Vi arbetar med två olika tillverkningsmetoder av våra svetsade nät, svetsade galler, krenelerade nät och krenelerade galler. Därtill kan vi bocka tråd och tillföra massor av relaterad kompetens.

Universeum

Måttbeställda förvaringsskåp för dykarutrustning (Universeum, Göteborg).

Hisschakt

Skydd till hisschakt i krenelerat svartlackerat nät (Hyreshus, Stockholm).

Gabion

Gabioner har blivit vanliga i konstruktioner som stödmurar, bullerskydd och trädgårdsdekor (Svenska Geotech, Uddevalla).

Truckskydd

Truckskydd som serielevereras i ett flertal modeller ( Toyota BT, Mjölby).

Knappnålen

JH Tidbeck AB startade sin bana med att tillverka knappnålar (Kungsholmen, Stockholm, 1840).

Valö Fyr

Räckesskydd till komplett bostadsområde (Valö Fyr, Göteborg).

Vägskrapa

Fläktskydd på entreprenadmaskin (Volvo USA).

Östra Sjukhuset

Modulbyggnad där den del som är ovan jord begränsas med profilerade nät från Tidbecks (Östra Sjukhuset, Göteborg).

Liljewall Arkitektkontor

Räckesfyllnad till trappa mellan våningsplan (Liljevalls Arkitektkontor, Göteborg).

Helikopterplatta

Helikopterplatta där Tidbecks tillverkat de skyddsnät som omger utpassagen och dessutom själva plattan, samt en del av utrustningen under plattan (Universitetssjukhuset, Linköping).

Sergels Torg

Ljusarmaturerna i dessa takfönster skyddas från fåglars vistelse med hjälp av uppåtriktad metalltråd som fästs i armaturen (Sergels Torg, Stockholm).

Kungliga Musikhögskolan

Dekoration i kombination med ljussättning i entré (Kungliga Musikhögskolan, Stockholm).

Kundunika produkter är vad Tidbecks producerar till allra största delen. Flera av våra kunder har vi arbetat tillsammans med i flera decennier. Här följer ett antal exempel på vad produkter från Tidbecks används till:

 • Utrustning för rening i pappersbruk
 • Fläktskydd
 • Tvättvagnar
 • Armaturskydd
 • Gallerskydd till värmepumpar
 • Hyllor till butiksinredningar
 • Nät till hundburar
 • Nätväggar till släpkärror
 • Förvaringsutrymme i industrivagnar
 • Innertak
 • Skydd i hiss-schakt
 • Fallskydd för balkonger
 • Hållare till livräddningsbojar
 • Trådbackar till livsmedelsindustrin
 • Kylarskydd
 • Maskinskydd
 • Förrådsvägg
 • Komplett förråd
 • Skydd till snökanon
 • Skydd till lastutrymmen
 • Rökgaller