Vi renoverar ytterligare ett skivfilterkassett projekt i juni

Vi arbetar idag i ett nära samarbete med ett antal kunder inom
bl.a. processindustrin där skivfilterkassetter används. Här har vi
tillsammans med kunderna tagit fram ett sätt att renovera dessa
och på sätt skapat ett attraktivt alternativ mot nyinvestering
då renoveringen förlänger drifttiden avsevärt.