Vi levererar ytterligare 500 stycken produktställ i maj

Vi fick kontakt med kunden under Q3 2010 och har 
tillsammans tagit fram ett produktställ. Det fanns ett
tydligt uttalat krav om kostnadseffektivitet och enkelhet
vilket vi tillsammans har lyckats möta.

levererar i maj den andra ordern om 500 st.
- ansvarar för tillverkning, ytbehandling och packning.
- stället består bl.a. av hyllor, spjut och skylthållare.