Vi levererar utfallsprover till två nya projekt i oktober

Vi har under Q1 - Q3 arbetat med att ta fram en ny variant
av fläktskydd. Tidigare har detta gjorts i form av ringskydd.
Vi har nu tagit fram skydd där vi väver (krenelerar).

Fördelen är ett mer flexibelt skydd där också viktreduktionen
är påtaglig. Den krenelerade lösningen ger också en högre
verkningsgrad vad gäller luftflödet genom konstruktionen.

Vi tillverkar kundanpassade lösningar vad gäller fläktskydd

och beröringsskydd.

Välkommen att kontakta oss för mer information.