Vi levererar två nya modeller av fläktskydd i maj

Vi har sedan 2009 tillsammans med kunden tagit fram två nya modeller
av fläktskydd som nu kommer att ingå i en ny produkt som lanseras
under Q3. Då vi har varit med från början i projektet har vi kunnat påverka
utformningen av skydden vilket inneburit kostnadsfördelar för kunden och
produktionseffektiviseringar för oss.

Vi har stor erfarenhet att tillverka kundanpassade fläktskydd inom en rad
olika användningsområden. Våra kunder finns idag inom nästan alla branscher.

Vi tillverkar skydd både i svetsat utförande och i krenelerat utförande. Val av
metod beror på användningsområde. Ett krenelerat skydd har en större flexibilitet
och större luftgenomflöde vilket är viktigt inom ex. industrimotorer.

Vi erbjuder även skydd i rostfritt och rostfritt/syrafast. Får vi möjligheten att vara
med i initialskedet vad gäller skyddets utformning har vi stora möjligheter att
påverka kostnadsbilden för den slutliga produkten.

Vi tillverkar själva fixturer för svetsning och tar ett helhetsansvar vad gäller färdig
produkt inklusive ytbehandling.