Vi levererar säkerhetsgaller till Daftös nya flumeride "Silverforsen" i juni

Vi fick frågan från ansvarig projektledare om vi kunde ta fram anpassade
säkerhetsgaller till Daftös nya flumeride "Silverforsen". Gallren i 30x30mm
maska och 3mm tråd är i rostfritt och syrafast material, svetsade på ram av
stående platta profiler. Gallrens funktion är att skydda vattenturbinerna.

Våra rostfria och syrafasta svetsade galler och svetsade nät tillverkas
och lagerförs i ett flertal dimensioner. I övrigt tillverkar vi rostfria och syrafasta
svetsade nät och svetsade galler enligt önskemål. Bredd max 1600 mm
och längd max 4000 mm med valfri maskstorlek från 25x25 mm och uppåt.
Trådtjocklek diameter 2.0-8.0 mm.

Våra rostfria och syrafasta krenelerade galler och krenelerade nät tillverkas
och lagerförs i ett flertal dimensioner. I övrigt tillverkar vi krenelerade nät och
krenelerade galler enligt önskemål. Bredd max 1600 mm och längd max
30 000 mm med valfri maskstorlek från 10x10 mm och uppåt.
Trådtjocklek diameter 1,5 - 10 mm.

Välkommen att kontakta oss!