Vi levererar prover till Nordamerika i augusti

Vi levererar ytterligare prover till ett projekt med start 2012.
Fläktskyddet är tillverkat med bl.a. krenelerat nät,
10x10mm maska och 1,5mm tråd. Detta ger en öppen
area på 75%. Ett fläktskydd i krenelerat (vävt) utförande
medför också en betydande viktreducering i jämförelse
med ett konventionellt fläktskydd tillverkat
med svetsade ringar.