Vi levererar prover på två nya svetsade nätapplikationer i oktober

Vi levererar prover på nya applikationer som skall fungera
som skydd till ett nytt värmesystem med planerad
produktionsstart under 2012. Vi har ett nära samarbete med
kunden där vi tillsammans tar fram en kostnadseffektiv och
produktionsmässigt effektiv lösning. Vi ansvarar även för
ytbehandling.

Vår långa erfarenhet av svetsade konstruktioner med inslag
av svetsat alternativt krenelerat (vävt) nät /galler gör att vi idag
samarbetar med en mängd olika företag i vitt skilda branscher.

Vi har en maskinpark där vi både kan svetsa nät/galler och
även krenelera (väva) nät/galler i kundunika utföranden.

Välkommen att kontakta oss.