Vi levererar prover på lyktskydd till ett projekt under 2012

Vi har tillsammans med kunden tagit fram en första provserie på en ny typ av
lyktskydd som kommer att lanseras under 2012.