Vi levererar prover i november till ett nytt projekt under 2012

Vi har under ett antal år haft ett nära samarbete med kunden
och är med tidigt i projekten. Vi levererar i november ytterligare
en serie prover till ett nytt projekt under 2012.