Vi levererar prototypserie om 200 stycken fläktskydd i december

Vi har sedan Q3 2010 arbetat med kunden i ett
projekt med att ta fram en ny typ av fläktskydd.
Vi är nu inne på den tredje generationen av utförandet
och har tidigare levererat prototyper för utvärdering.

Vi har träffats och diskuterat hur det dels kan möta
kundens önskemål gällande säkerhet och utformning
och Tidbecks önskemål om produktionssätt.

Efter en lång process har nu den slutliga modellen
godkänts för en första prototypserie om 200 stycken
fläktskydd med leverans i december.

- Krenelerat 10x10mm nät med 1,5mm tråd
  utgör själva stommen i fläktskyddet.

- Viktreducering och luftflöde är två mycket
  starka skäl till att välja denna typ av konstruktion.

Vi krenelerar (väver) näten i våra vävstolar och svetsar
sedan samman konstruktionen. Ansvarar även för
ytbehandlingen.