Vi levererar nya prover till Nordamerika i december

Vi har sedan 2007 haft förtroendet att leverera till kunden i Nordamerika.
Nu i december skickar vi 3 stycken prover till en ny modell med produktionsstart 2012.

- Krenelerat nät 10x10x1,5 mm
- Öppen area 75 %