Vi levererar nya prototyper för testning hos kund i februari

Vi har sedan ett antal år tillsammans med kunden tagit fram nya modeller
av skydd både i krenelerat (vävt) utförande och skydd med svetsade ringar.
Vi levererar nu prototyper i krenelerat (vävt) utförande och med en ny typ
av fästen där vi undviker att använda stag för att stabilisera skyddet.

Vi har även använt en krenelerad (vävd) lösning runt om.

- Krenelerat 10x10mm nät med 1,5mm tråd
  utgör själva stommen i fläktskyddet.

Vi krenelerar (väver) näten i våra vävstolar och svetsar
sedan samman konstruktionen