Vi levererar gallerapplikation för hantering av blodplasma i februari

Vi har tillsammans med kunden tagit fram en ny applikation
som ersätter en äldre vilket bl.a. medför en viktreducering
motsvarande 2kg. Materialet är rostfritt.

Målen var bl.a. påtaglig viktreducering och ny design.