Vi levererar fliskorg / lutkorg till nytt projekt i april

Vi levererade fliskorgar till ett projket 2009 och får
nu åter förtroendet att leverera till ett projekt i år.

Flisen kokas under ett högt tryck och processen
genererar sedan industrilut.

Vi gillar att utmanas och är erkänt duktiga på
kundunika konstruktioner inom bl.a. prosessindustri.

Vi arbetar både i rostfritt och syrafast och har en
maskinpark anpassad för små och stora serier.

Välkommen att kontakta oss.