Vi levererar 960 kvm av vår KOL0005 till projekt för ESD - golv i mars

KOL0005: 10x10 mm maska, 1,5 mm tråd, 2000x1000 mm
Se vår lagerlista för mer information.

Vi har vävstolar där vi tillverkar med en metod som kallas
Krenelering (vävning). Metoden är en "icke-materialförstörande" tillverkningsprocess. Med bibehållna materialegenskaper är
krenelerade galler och krenelerade nät ofta använda i
konstruktioner som utsätts för vibrationer vilket bidrar till
reducerad risk för utmattning.

Våra krenelerade galler och krenelerade nät
tillverkas och lagerförs i ett flertal dimensioner
bl.a. format 1000x2000 och 1250x2500 mm.

Krenelerade galler och krenelerade nät levereras
också med ram.

I övrigt tillverkar vi krenelerade nät och krenelerade galler
enligt önskemål.
 Bredd max 1600 mm och längd max 30 000 mm med
valfri maskstorlek från 10x10 mm och uppåt.
Trådtjocklek diameter 1,5 - 10 mm.

Självklart ytbehandlar vi enligt dina önskemål.