Vi levererar 700 stycken produktställ till ny kund i juni

Vi kom i kontakt med kunden i Q4 2011 och har sedan
dess tillsammans tagit fram 5 stycken olika produkställ
med bl.a. hyllor, skylthållare och spjut. Vi har tagit fram
prover och diskuterat lösningar som är kostnadseffektiva.

Vi levererar det fösta projektet om 700 stycken ställ
i juni.

Vi har en maskinpark som är anpassad efter små och
medelstora serier och kan snabbt ta fram förslag på
kostnadseffektiva konstruktioner då vi bl.a. använder
SolidWorks.

Vi har en modern maskinpark med nätsvetsar, vävstolar
karusellsvetsar, 3D-bockar och svetsrobotar.

Välkommen att kontakta oss!