Vi levererar 6 stycken nya fläktskydd för provning till ett nytt projekt 2012

Vi har sedan Q3 2010 arbetat med kunden i ett
projekt med att ta fram en ny typ av fläktskydd för
två olika applikationer.

Vi har träffats och diskuterat hur det dels kan möta
kundens önskemål gällande säkerhet och utformning
och Tidbecks önskemål om produktionssätt.

Krenelerat 10x10mm nät med 1,5mm tråd
utgör själva stommen i fläktskyddet.

Viktreducering och luftflöde är två mycket
starka skäl till att välja denna typ av konstruktion.