Vi levererar 50 st nya fläktskydd för SOP-serie i augusti

Vi har sedan Q3 2010 arbetat med kunden i ett
projekt med att ta fram en ny typ av fläktskydd.
Efter ett antal prover har nu steget kommit till
en första SOP-serie om 50 st för leverans i
augusti.

Krenelerat 10x10mm nät med 1,5mm tråd
utgör själva stommen i fläktskyddet.

Viktreducering och luftflöde är två mycket
starka skäl till att välja denna typ av konstruktion.