Vi levererar 4000 stycken filter till lödpastatryckare i september

Vi levererar 4000 stycken filter till lödpastatryckare

- Diameter rondell 8,6mm
- Stansas ur vår DSL0215, se lagerlista
- Maskvidd 0,15mm
- Tråd 0,10mm
- Öppen area 38%

För mer information se vår lagerlista eller kontakta oss