Vi levererar 200 kvm rostfritt krenelerat nät 5,2x5,6x1 mm i september

Kunden har ett projekt där krenelerat nät i rostfritt
5,2x5,6x1 mm krävs.

Våra rostfria och syrafasta krenelerade galler och
krenelerade nät tillverkas och lagerförs i ett flertal
dimensioner. I övrigt tillverkar vi krenelerade nät
och krenelerade galler enligt önskemål.

Vår kunskap och produktionsutrustning gör att vi
gärna tittar på unika projekt!

Välkommen att kontakta oss.