Vi levererar 200 kvm av vår KOL0020 för radioavskärmning i februari

KOL0020: 15x15 mm maska, 2,0 mm tråd, 2000x1000 mm
Se vår lagerlista för mer information.

Vi har vävstolar där vi tillverkar med en metod som kallas
Krenelering (vävning). Metoden är en "icke-materialförstörande" tillverkningsprocess. Med bibehållna materialegenskaper är
krenelerade galler och krenelerade nät ofta använda i konstruktioner
som utsätts för vibrationer vilket bidrar till reducerad risk för
utmattning. Våra krenelerade galler och krenelerade nät tillverkas
och lagerförs i ett flertal dimensioner bl.a. format 1000x2000
och 1250x2500 mm.

Krenelerade galler och krenelerade nät levereras också med ram.

I övrigt tillverkar vi krenelerade nät och krenelerade galler
enligt önskemål.
 Bredd max 1600 mm och längd max 30 000 mm med
valfri maskstorlek från 10x10 mm och uppåt.
Trådtjocklek diameter 1,5 - 10 mm.

Självklart ytbehandlar vi enligt dina önskemål.