Vi levererar 1300 kvm aluminiumsträckmetall för takapplikation till Norge i november

Vi levererar 1300 kvm aluminiumsträckmetall för
takapplikation till Norge i november.

- Aluminium 1050
- Bredd 1190 mm
- Längd 3200 mm
- Maska 42x18 mm
- Stegbredd 4 mm
- Plåttjocklek 2,5 mm

Vi kan erbjuda en mängd olika varaianter i sträckmetall.

Aluminium
Obehandlat stål
- Rostfritt

- Ytbehandlat

Titta i vår lagerlista eller kontakta oss för information.