Vi installerar en planlaser under september

Vi installerar en planlaser under september.

- Vi kan erbjuda mer komplexa former i skurna metalldukar
   och svetsade nät/galler
- Vi kan ytterligare korta ledtiden för prover och prototyper
- Vi kan erbjuda ett alternativ till verktyg