Vi har nu genomgått handledarutbildning

Vi har nu genomgått handledarutbildning för att vara en godkänd arbetsplats för praktikanter.