Tidbecks tillverkar stora trådgaller som fläktskydd för ventilering av tunnlar och gruvor.

Tidbecks har inlett ett nytt samarbete med kund som är specialiserade på att ventilera stora tunnlar, gruvor och vägbyggen. Maskin/Fläktskydd är tillverkade av tråd som sedan ytbehandlas för att klara stora krav mot korrosion.