Välkommen till teamet Tidbecks!

Tidbecks är idag ett företag med kunder runt om i främst Skandinavien och norra Europa, men vi siktar naturligtvis ännu längre. Vi erbjuder marknaden ett komplett sortiment av galler, nät och trådprodukter, främst olika typer av beröringsskydd och komponenter för inredning och luftbehandling/filter.

Marknaden har under de senaste åren förändrats. Det sker snabba förändringar inom såväl branschen som ett förändrat köpbeteende hos kunder.

Konkurrensen är numera global och vi konkurrerar med producenter över hela världen. För att göra oss till en attraktiv spelare på marknaden och för kunna möta kraven på oss måste vi skapa mervärde för kunden. För att uppnå detta behöver vi alla – oavsett arbetsuppgifter och position på företaget – arbeta mot gemensamma mål, där vi delar värderingar och principer som är grundläggande för vår verksamhet och som krävs för att nå framgång.

Sven-Olov Kronaas, VD

Läs mer i Tidbecks nya personalbok