Rasskydd för gruvindustrin

Tidbecks levererar nät och galler som rasskydd för gruvindustrin. Näten är svetsade med tät maska och skall skydda både personal och maskinutrustning mot eventuella ras i gruvor och bergtäkter.