Produktionschef

Tidbecks har nyligen förstärkt sin organisation med en renodlad produktionschef. Niklas Martinsson har denna roll och ansvarar bland annat för Tidbecks tillverkning av såväl beröringsskydd som andra kundspecifika produkter. Kontaktuppgifter för vår personal finns under rubriken Kontakt.