Pressrelease - Tidbecks växer

Tidbecks växer och ökar produktionsytan

Tidbecks har förvärvat grannfastigheten om 1650 kvm på Lagmanshagavägen i Ljungsarp. I de nya lokalerna flyttar delar av produktionen in tillsammans med lager.

”Genom förvärvet svarar vi upp mot en ökande orderingång och marknadens efterfrågan på våra produkter.” säger VD Sven-Olov Kronaas och fortsätter: ”Tack vare närheten får vi ett rationellt och effektivt produktions- och materialflöde samtidigt som produktutveckling, konstruktion och försäljningsorganisationen finns så gott som vägg i vägg.

Dessutom ger de nya lokalerna och markytan oss möjligheter för ytterligare expansion och utökning av kapaciteten i framtiden.”