Nytt kundprojekt

Vi har tillsammans med en ny kundkontakt tagit fram prototyper som testas i fält.
Under samarbetet har betydande kostnadsreduceringar tagits fram vad gäller val
av material och konstruktionens utförande. Testerna visar att lösningarna fungerar
och vi kommer nu att gå in i nästa fas.