Ny fiberlaser i maskinparken Tidbecks investerar 5 miljoner

Nu utökar vi kapaciteten av precisionsskurna och laserbearbetade galler, nät och trådprodukter.

J H Tidbecks gör en nyinvestering på över 5 miljoner kronor i ett nytt fiberlasersystem för att möta upp en redan hög efterfrågan på våra kundunika produkter. Investeringen innebär också att vi breddar vårt produktutbud och att vi samtidigt kan effektivisera tillverkningsprocessen.

 

Laserskärning med reducerad energiförbrukning

Vår nya lagspelare i maskinparken är en Laser Ensis3015AJ som ger oss möjlighet till full variabel styrning (strålkontroll) av laserstrålens diameter och fokuspunkter vilket innebär att vi kommer kunna anpassa energiuttaget för varje process för att reducera energiförbrukningen på varje bearbetad detalj.

• Vi ökar produktionseffekten på mellan och grövre godstjocklekar med ännu lägre energiförbrukning.
• Snabbare omställning från skärprocesser till höghastighetshåltagning.
• CFC Clean Fast Cut. Optimerade skärhastigheter med upp till 2 gånger.
• Singel Lens System. Ett kraftfullt lasersystem för alla material. Inga verktygsbyten.
• Automatisk Dysväxling vilket ger kraftigt reducerade ställtider

 

 

 

Har du ett spännande projekt på gång?

Vårt team av konstruktörer och projektledare hjälper dig gärna med ditt projekt.
Du når oss via Teams, telefon eller mail.

Sven-Olov Kronaas
0321-53 01 18
sven-olov.kronaas@tidbecks.se