Mer kompetens inom avancerad mätteknik

Instruktörer från Hexagon har varit på plats hos oss för att fördjupa vår kunskap kring Hexagon mätskåp där vi mäter produkterna från våra trådbockningsmaskiner. Hexagon mätskåp har åtta kameror vilket ger en snabb, tydlig och noggrann verifiering för att kunna leverera exakta detaljer och resultat. Samtidigt har vi gett fler medarbetare möjligheten att lära sig mäta avancerade resultat av vår produktion. Kunskap är lätt att bära!


Välkommen att kontakta oss på Tidbecks för att diskutera hur vi kan hjälpa dig med allt från tråd till kompletta skydd och smarta lösningar med vårt svårslagna helhetskoncept All inclusive.

Sven-Olov Kronaas
0321-53 01 18
sven-olov.kronaas@tidbecks.se

Lars Sveningsson
0321-53 01 01
lars.sveningsson@tidbecks.se