Gallerskydd för park och idrottsanläggningar

TIDBECKS har tagit en ny order på nät och galler för innergårdar, anpassande för lek och sportaktiviteter.

Ordern består av både svetsade galler och krenelerade nät som skall skydda såväl aktiva som eventuell publik.

Detta är ett ytterligare steg för att stärka positionen på marknaden för nät, galler, sträckmetall och trådbockade produkter.