Vårt hållbarhetsarbete

På Tidbecks har vi alltid satt ett stort värde i att tänka och agera långsiktigt, för att skapa trygghet inom företaget och gentemot våra kunder. Vi arbetar aktivt för ett hållbart företagande, från den enskilda detaljen till ett helhetsperspektiv. Vår vision är att bidra till ett hållbart värde för alla våra intressenter så att vi är relevanta lokalt, regionalt och globalt både idag och i framtiden.

Inom ramen för hållbart företagande så tar vi vår verksamhet till en ny nivå, där vi ser med tillförsikt mot framtiden och vad vi kan göra för att ta utvecklingen framåt, samtidigt som vi minskar vårt negativa miljöavtryck. Med FN:s globala mål som tydlig vägledning har vi applicerat verkliga tillvägagångsmetoder för att också lyckas med varje mål – för varje bra plan har också en tydlig strategi.

Läs mer om vårt arbete med hållbar utveckling och hållbart företagande på Tidbecks