Dataskyddsförordningen (GDPR)

Information om behandling av personuppgifter
Om du lämnar dina personuppgifter eller om de registreras i samband med ditt besök, används de av JH Tidbeck AB och ibland även av andra bolag inom koncernen, för förberedelse och administration av önskade produkter och tjänster. Dina personuppgifter lämnas exempelvis om du fyller i formulär, intresseanmälningar samt om du önskar offert eller beställer produkter och tjänster hos JH Tidbeck AB.

Dina uppgifter behandlas också för att uppfylla rättsliga skyldigheter som JH Tidbeck AB har. Det kan exempelvis vara för att redovisa uppgifter till ekonomiska samarbetspartners (kundfordringar).

Personuppgifterna utgör också underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning, affärs- och metodutveckling.

Behandlingen av personuppgifterna kan, inom ramen för gällande sekretessbestämmelser, även ske hos andra bolag i JH Tidbeck AB koncernen och andra företag som ex. speditörer som koncernen samarbetar med för sin verksamhet.

Personuppgiftsansvarig
JH Tidbeck AB är personuppgiftsansvarig. Ifall något annat företag i koncernen, som till exempel något av våra dotterbolag, är personuppgiftsansvarig framgår det där du fyller i dina personuppgifter.

Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av företagen i koncernen kan du begära det skriftligt på nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.

JH Tidbeck AB
Avdelningen för personuppgifter
Lagmanshagavägen 3
514 55 Ljungsarp

Registrering av IP-adresser
Vid besök på tidbecks.se sker automatisk registrering av IP-adresser för mätning av besöksfrekvens.

Principer om personuppgiftshantering för Tidbecks webbplats

Allmänt
JH Tidbeck AB samlar in, hanterar och analyserar uppgifter om användning, nät-trafik och händelser på Tidbecks webbplats. Med nät-trafik avses data som hänför sig till besökare på webbplatsen och som används för att förmedla, distribuera och sända meddelanden i datanät. Uppgifterna används inte för att identifiera enskilda besökare.

Dessa uppgifter samlas in
JH Tidbeck AB samlar in och analyserar bland annat följande uppgifter om besökarna på Tidbecks webbplats:

•IP-adress
•Webbläsare (Internet Explorer, Firefox, Chrome etc.)
•Operativsystem (Windows etc.)
•Inloggningssätt
•Besökta sidor

Ändamål
JH Tidbeck AB lagrar webbstatistik för att säkra den tekniska funktionaliteten och användningen av nätet. JH Tidbeck AB använder även statistiken för att få en inblick i webbesökarnas användarupplevelser och för att utveckla sin webbplats.

JH Tidbeck AB använder webbstatistiken för att förbättra sina elektroniska tjänster och kännedomen om kundernas och webbesökarnas behov.

Handläggare av uppgifterna
JH Tidbeck AB övervakar den insamlade informationen och överlåter den inte till tredje part. JH Tidbeck AB kan emellertid använda sig av underleverantörer i hanteringen av uppgifterna. För närvarande anlitar JH Tidbeck AB amerikanska Google Analytics för hantering av uppgifterna. Google är en av marknadens ledande leverantörer av webbstatistik. Företaget iakttar integritetsskyddet genom att följa de standardavtalsklausuler som EU-kommissionen har tagit fram.

JH Tidbeck AB kan därutöver använda sig av tjänster som tillhandahålls av andra underleverantörer som följer Europeiska kommissionens dataskyddsdirektiv (oktober 1998), såsom stöd för kundtjänst, marknadsanalys och växelverkan.

JH Tidbeck AB tillåter inte under några som helst omständigheter att underleverantörerna använder uppgifterna i andra syften än de som JH Tidbeck AB definierat.

Cookies
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse på vår hemsida, för att kunna följa upp användningen av vår hemsida och för att stödja marknadsföringen av våra produkter och tjänster.

Samtycke
I samband med att du blir kund hos JH Tidbeck AB samtycker du till att vi använder dina personuppgifter i syfte att erbjuda dig specifika och relevanta uppgifter om produkter och tjänster som vi tillhandahåller. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. JH Tidbeck AB kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter i samband med nämnda behandling.

Om du vill återkalla samtycket gör du det skriftligen till:

JH Tidbeck AB 
Lagmanshagavägen 3
514 55 Ljungsarp

Ytterligare information
Vänligen ta kontakt med oss om du har frågor om denna text eller vår användning av webbstatistik.