Välkommen till Tidbecks !

Underleverantör till svensk och utländsk industri - Tillverkar uteslutande kundunika produkter - Lagerhåller standardsortiment för stamkunder och nya kunder - Egna funktioner för design, ritning och konstruktion - Etablerad 1840

 

KUNDANPASSADE TRÅDPRODUKTER

Tidbecks är specialist på att konstruera och tillverka svetsade nät, svetsade galler, krenelerade galler, krenelerade nät, bockade trådprodukter, metallduk och sträckmetall. Vi har lång industriell erfarenhet av trådbockning och grundades redan år 1840 i Stockholm. Genom åren har företaget utvecklats i takt med tiden och är idag ett mycket modernt verkstadsföretag med bred kompetens inom konstruktion och produktion. Vi är engagerade i våra kunders utveckling och deras produktsortiment. Genom att effektivisera och förenkla både processer och arbetssätt skapar vi lönsamhet hos oss själva och hos våra kunder. TIDBECKS engagerade medarbetare, höga kunskaper och långa erfarenhet gör att TIDBECKS har ett svårslaget koncept. Tillsammans möter morgondagens utmaningar i en global värld. Under 2015 firade vi 175 år - och ser många år framför oss med tillverkning av trådartiklar som galler, nät och trådbockade artiklar för svensk och utländsk industri.