Hos oss på Tidbecks kan du alltid känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter.

Den 25 maj 2018 började en ny dataskyddslag att gälla inom EU. Den heter GDPR (General Data Protection Regulation) – på svenska Dataskyddsförordningen – som ersätter den tidigare Personuppgiftslagen (PuL).

Mycket är sig likt, däremot  ställs det högre krav på oss som behandlar dina personuppgifter. Och det tycker vi är bra. Den nya lagen innebär även att vi mer utförligt förklarar hur vi sparar, analyserar och profilerar din kunddata.

Läs mer om hur vi arbetar med GDPR